Om Svako Tech

Som allerede nevnt så vi et behov for å forske og jobbe mer innen temaer som energieffektiv produksjon og miljørettet teknologi. Derfor opprettet vi Svako Tech, som jobber med energieffektivhet og miljørettet teknologi. Vi har fokus på en effektivisering av ressurser, forbedring av prosesser og utvikling av nye produkter. Skal vi være konkurransedyktige innen industrien må vi vise stort samfunnsansvar og bærekraft. Selv om vi produserer varer må vi vise at vi tar miljøhensyn og jobbe med forbedringer innen alle felt.

Det nye landbruket

I landbruket er det viktig å tenke fremover. Vi produserer landbruksmaskiner og jobber i Svako Tech med å gjøre denne produksjonen så energieffektiv som mulig. Vi ser hele tiden på nye måter å jobbe på og bruke grønn energi. Men, en ting er produksjonen, vi må også sørge for at produktene vi leverer ut også bidrar til at brukerne kan være bærekraftige. Traktorer må kunne produseres av lettere materiale, slik at strukturen i åker og eng ikke blir ødelagt. Vi må rett og slett finne opp og utvikle maskiner som ikke skader jorda vi skal leve av.

Bonden bruker også mye gjødsel og her jobbes det med å finne mer matnyttige alternativer, selv for storbonden.

Energi

Det er ingen hemmelighet at vi bruker for mye energi fra ikke fornybare kilder. Helt siden oljekrisen tilbake på 70-tallet, har det vært tydelig at vi må finne alternative kilder. Dette gjelder ikke bare i private husholdninger, men også i industrien. Vi må finne grønnere kilder, som ikke bare lar oss være miljøvennlige men som også lar oss holde produksjonen oppe på et fornuftig nivå. I tillegg skal det vi leverer ut bruke så lite energi som mulig når det er i drift. Dette vil i praksis si at vi må ha en helhetlig tilnærming til hele syklusen og ikke bare se på ett og ett ledd.

Svako Tech

I Svako Tech jobber det ingeniører, teknikere og utviklere som alle er opptatt av å skape en bærekraftig fremtid, ikke bare for oss men for kundene våre også. Hver eneste dag snakker vi sammen og jobber frem løsninger. Vi deltar på messer, konferanser og store møter med andre aktører som jobber med det samme som oss. Vi har samarbeid med flere slike kjente aktører på markedet, både nasjonale og internasjonale.

Enova – støtte til klimavennlig industri

Visste du forresten at Enova ikke bare gir støtte til private, men også til industrier som jobber med å få en mer klimavennlig profil? Norsk industri må redusere kostnadene for å kunne konkurrere mot utenlandske aktører. Dette må skje i samarbeid med at man legger om til et grønnere forbruk av blant annet energi. Bedrifter kan altså få støtte både for å ta i bruk nyvinnende teknologi, men også for å skape nye og mer effektive modeller som kan tas i bruk. Enova eies for øvrig av staten og ble startet opp i 2001 for å bidra til at Norge kommer nærmere målet om å være et samfunn med så lavt utslipp som mulig. Vi er stolte over å være med på denne utviklingen!

Comments are closed.