Våre verdier: Hva vi står for

De aller fleste bedrifter, store som små, har ett sett med verdier som er viktige for dem. Det er jo for øvrig på samme måten her som det er for enkelt mennesket. Vi velger alle noe å tro på og stå for, som kan vise resten av verden hvem vi er.

 

Ærlighet

Ærlighet varer lengst er det noe som heter. Denne holdningen har vi også. Det er viktig for oss å være ærlig på alt vi gjør. Dette gjelder i alle ledd fra produksjon og import til videresalg og utvikling av nye teknologier. Vi er ærlige mot våre kunder og ønsker å skape tillit hele veien. Det er denne tilliten som er vårt største konkurransefortrinn på et ellers tøft marked.

 

Enten det handler om produksjon eller kunderelasjoner er vi opptatt av å handle etter etiske retningslinjer og norsk lovgivning. Våre kunder og sluttbrukere skal kunne stole på oss hele veien.

 

Service

Siden starten den gangen på 1940-tallet har god service vært en av våre hjørnesteiner. Og uansett hvor store vi har blitt og hvor mange kunder vi har fått, er god service fremdeles en hjørnestein. Vi har som mål å yte service overfor dem vi kjøper inn deler av, overfor våre forhandlere og overfor alle våre kunder. Av denne grunn har vi blant annet et eget kontor som svarer på alle henvendelser, vi bidrar med videresalg av brukte industrimaskiner og vi har gode avtaler med alle våre dekkunder. Ingen oppgaver er for små, hos oss er du velkommen uansett og du får den samme gode servicen hele veien.

Samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra til at verden blir et bedre sted. Derfor jobber vi kontinuerlig med å iverksette gode tiltak som gjør at vi som bedrift minimerer vår bruk av jordens ressurser. Vi ønsker å fremme økonomisk vekst, både for oss selv men også for alle våre partnere, store som små. Vi er et miljøfyrtårn (les mer om det på et annet sted på siden) og har rutiner på plass for å sørge for at varene vi kjøper inn er bæredyktige og ikke et resultat av uetiske og ulovlige virkemidler.

Vi er også opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, både lokalt og internasjonalt, og har flere prosjekter der vi samarbeider med andre organisasjoner som er gode på nettopp dette. Dette kan du blant annet lese om på siden som heter «Vi støtter». Her forteller vi mer om alle de spennende prosjektene vi er så heldige å få være delaktige i.

Vi har selvfølgelig ikke glemt vårt ansvar for alle våre ansatte. Også her jobber vi daglig og i tett dialog med alle medarbeiderne for å skape en arbeidsplass der det er godt å være. Vi har gode velferdsordninger og jobber for å fremme et åpent og godt miljø der alle blir sett, hørt og respektert.

Vil du vite mer om hva vi gjør og hvordan det er å jobbe for oss, er du velkommen til å ta kontakt. Vi sender deg gjerne våre utarbeidede etiske retningslinjer samt annen etterspurt dokumentasjon.

Comments are closed.