Vi er et miljøfyrtårn

I vårt ledd for et bedre miljø og en mer bærekraftig verden har vi blitt et miljøfyrtårn, noe vi er veldig stolte av. Her kan du lese mer om hva det innebærer.

Norges mest brukte sertifikat

Miljøfyrtårn er et sertifikat som gis til bedrifter, slik at de kan dokumentere innsatsen for miljø og samfunn. Til nå er mer enn 5 000 bedrifter sertifiserte. Jobben er ikke over når diplomet henger på veggen ett eller annet sted i bedriftens lokaler. Hver eneste dag jobbes det med miljøtiltak, som alle dreier seg om å få en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø for alle som jobber der. Bedriften går gjennom en ny vurdering hvert tredje år, og ikke minst må det leveres en rapport hvert år som viser bedriftens engasjement og resultater.

Veien mot miljøfyrtårn

Veien mot miljøfyrtårn er krevende, men spennende og givende. Det første man som bedrift må gjøre er å bestemme seg for å gjennomføre dette og knytte seg til en konsulent som er godkjent. Denne hjelper dere så med å oppfylle de kriteriene som gjelder for din bransje. Kriteriene dreier seg om bedriftens systemer, arbeidsmiljø, transport, innkjøp samt energi og avfall. Deretter skal det jobbes mot å oppfylle disse kriteriene. Det vil si å sette inn tiltak som hele bedriften må jobbe sammen for å oppfylle. Deretter skal det godkjennes og så begynner arbeidet med å forbedre jobben dere gjør. Det er viktig at man forstår at det å bli sertifisert bare er en del av jobben. Det er like viktig å sørge for å fortsette jobben med å beholde sertifiseringen.

Om stiftelsen

Stiftelsen miljøfyrtårn kom til i 2003 og bak står en rekke organisasjoner fra næringslivet og det offentlige. Ideen oppstod noen år tidligere i Kristiansand og siden har denne ideen vokst til å bli en selvstendig stiftelse. Den har også vunnet mange priser og høstet anerkjennelse ut over Norges grenser.

De har en rekke verktøy din bedrift kan ta i bruk i arbeidet mot sertifisering. Samtidig kan du få mye informasjon på nettsiden deres. Så snart bedriften din har blitt sertifisert får dere utlevert diplom som kan henge til heder og ære i bedriftens lokaler. Man får også mulighet for å vise sitt engasjement med spesielle emblemer på nettsiden. Det er en stor begivenhet å kunne være medlem i en så stor og miljøbevisst gjeng, som favner små og store bedrifter innen alle mulige bransjer.

Svako som miljøfyrtårn

Vi startet jobben med å miljøsertifisere deler av bedriften vår for flere år siden. Vi så tidlig at dette var veien å gå og er stolte over jobben vi og alle våre medarbeidere har gjort. Vi har fått status som miljøfyrtårn på Svako dekk og Svako industridekk. Jobben med resten av bedriften er nå inne i den siste fasen før selve sertifiseringen. Med dette håper vi å gå foran som et godt eksempel for alle andre industribedrifter i landet vårt. Vi har bare en klode og det er vårt felles ansvar å sørge for et bærekraftig samfunn.

Comments are closed.