Vi støtter

Svako industri er en bedrift som er opptatt av samfunnet, både det lokale og det internasjonale. Dette viser vi ved å støtte ulike, utvalgte organisasjoner hvert år. Noen støttes med et engangsbeløp – som for eksempel hver jul når de ansatte sammen stemmer frem hvilken organisasjon som skal få julegave fra oss. I de siste årene har dette vært:

  1. Frelsesarmeen
  2. Misjonsalliansen
  3. Stine Sofie Stiftelsen
  4. Sykehusklovnene
  5. Kreftforeningen

Langvarig støtte

Vi har valgt ut, i tett samarbeid med alle som jobber her, to ulike firmaer som får vår støtte i en periode som først varer i fem år. Vi støtter med penger gjennom hele året og deltar aktiv i ulike prosjekter. De av våre ansatte som ønsker får også muligheten til å engasjere seg dypere. Etter at femårsperioden har utløpt vil engasjementet bli evaluert og sammen vil vi bestemme oss for om vi skal gi videre støtte i en ny periode.

WWF Norge

WWF ble stiftet i 1961 og i 1970 fikk Norge en egen avdeling. Sekretariatet sitter i Oslo og leder rundt 40 medarbeidere. Visste du forresten at den første presidenten av WWF Norge var daværende kronprins Harald?

Arbeidet i Norge går ut på bevaring og beskyttelse av naturverdiene vi er i besittelse av samt det store mangfoldet som finnes i våre hav- og kystområder, i skogene, i fjellet og innsjøer og elver. Dette arbeidet gjør vi gjennom å kontinuerlig påvirke miljøpolitikken og lovverket vårt.

WWF Norge støtter også prosjekter i blant annet afrikanske land og Kina. Alt arbeidet skjer i samarbeid med den lokale befolkningen og ikke minst myndighetene. Mye av finansieringen kommer fra Utenriksdepartementet og NORAD.

Vi i Svako støtter utvalgte lokale prosjekter her hjemme i Norge, der våre ansatte også får god innføring i hvilket arbeid som gjøres og hvordan de kan bidra.

Plan Norge

Plan driver bistandsarbeid for verdens fattige barn. De er tilstede i hele 51 utviklingsland, der spesielt jenter og deres vilkår er i fokus. Den norske avdelingen ble etablert i 1996 og også her er det fadderskap som er basisen i jobben de gjør. Visste du at per 2016 er det 136 000 fadderskap her i landet? Målet for arbeidet Plan gjør er at alle barn skal ha rettigheter og et liv som er i tråd med FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene. 80 % av pengene som kommer inn går til utviklingsformål og 20 % brukes til administrasjon. Hvert år den 11. oktober markerer Plan den internasjonale jentedagen og deler ut den såkalte Jenteprisen.

Svako industrier og våre ansatte har valgt og støtte Plan og det arbeidet som gjøres i Ecuador. Dette er et fantastisk land med store naturressurser, men også med stor fattigdom. For to år siden var en gruppe ansatte fra Svako på besøk i Ecuador og fikk sett arbeidet på nært hold. Å se prosjektene vi støtter på nært hold er med på å skape en større forståelse og kunnskap om at vi alle bor på samme planet og tilhører samme rase, nemlig menneskeheten. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med denne fantastiske organisasjonen.

Comments are closed.